Obsah

Tanec

METODIKA TERAPEUTICKÉHO PROGRAMU

TANEC = pohybová aktivita doprovázená hudbou

Program Tanec vychází z potřeby uživatelů služby aktivně trávit volný čas. Program má významný vliv na psychickou a fyzickou kondici uživatelů služby DZR Maják. V popředí našeho zájmu stojí psychomotorika a její terapie. Terapie pohybem a pohybovými aktivitami vede k poznání vlastního těla, okolního světa i k prožitkům z pohybových činností, příznivě tak ovlivňuje psychický i fyzický stav jedince.

Dochází ke změně v chování, myšlení i emocích, které se pak manifestují společensky i individuálně přijatelným způsobem.

Cílová skupina:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní - počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Nezbytným předpokladem realizace programu je individuální přizpůsobení formy a metody sportovní aktivity jedinci - dle jeho zájmu, aktuálního stavu a schopností. Každý uživatel služby má možnost se na základě projeveného přání do programu zapojit.

Dlouhodobě se do výrobního procesu zapojují aktivně tři uživatelé služby - o míře zapojení se uživatelé rozhodují dle aktuálních přání.

Vzhledem k tomu, že tancování probíhá v obývacím pokoji, umožňuje pasivní účast všech uživatelů služby.

Popis realizace:

  1. rozhýbání svalů, lehké protažení,
  2. nácvik sestav, hromadné tancování,
  3. sólo tance ,
  4. závěrečná improvizace (každý si zvolí píseň dle vlastního výběru).

Cíl:

Smysluplné trávené volného času. Prevence agresivního chování.

Poslech hudby může částečně působit zklidnění a harmonizaci (viz. muzikoterapie).

Speciální rizika:

pád, natažení svalů, zvrtnutí kotník, naražený kloub

Průvodci jsou školeni v první pomoci.

Pravidla a povinnosti:

Program vždy probíhá za přítomnosti průvodce. Průvodce dodržuje bezpečnostní zásady a hlídá aktuální stav uživatelů.