Obsah

Základní informace

Časový rozsah poskytování sociálních služeb:

Služba Domova pro osoby se zdravotním postižením je obyvatelům poskytována celoročně v nepřetržitém provozu.

Služba zdravotních sester je poskytována denně od 6,30 – 18,30 hodin.
 

Kapacita poskytovaných sociálních služeb:

Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením je 40 míst.
 

Poskytujeme tyto služby:

  • poskytnutí ubytování
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • sociálně terapeutické činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Místa poskytovaných sociálních služeb:
sociální služby jsou poskytovány v obci Horní Maxov ve čtyřech samostatných budovách pro 40 obyvatel s mentálním postižením.

dům

Objekt č.p.181 je multifunkční budovou, ve které se nachází domácnost POHODA. Domácnost je bezbariérová a má dvoulůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením.

V objektu je administrativní zázemí pro vedení organizace, prádelna Domova a nově vznikající domácnost DZR s novou cílovou skupinou PWS.

 

dům

 

V objektu č.p.169 žijí obyvatelé ve třech podlažích v jednolůžkových i dvoulůžkových pokojích. Domácnost DUHA má společnou kuchyňku, jídelnu a denní místnost. V přízemí této budovy se nachází zácviková dílna.

dům

Objekt č.p.210 poskytuje obyvatelům domov ve dvou podlažích. V domácnosti SALAŠ jsou jednolůžkové i dvoulůžkové pokoje, nachází se zde kuchyň s jídelnou, dvě místnosti pro denní činnosti a prostorný balkón.

V tomto objektu se také nachází košíkářská, tkalcovská a keramická dílna.

fara

Objekt č.p.171 poskytuje obyvatelům domov ve dvou podlažích. V domácnosti CESTA jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a jeden třílůžkový pokoj, nachází se zde prostorná jídelna s kuchyňkou ,místnost pro denní činnosti a velká zahrada.

dům

Obyvatelé DOZP mají také možnost využívat další víceúčelový objekt. Tím je budova č.p.82, ve které se nachází kulturně společenské a stravovací centrum Domova. Dále pak i kaple Domova pro duchovní aktivity obyvatel a zdravotně rehabilitační centrum.

Objekty jsou majetkem obce Hlavního město Prahy. Stojí na samostatných pozemcích, které slouží jako zahrady a jsou v blízkém okolí centra obce Horní Maxov.