Obsah

Cílová skupina DZR Maják

domov

Vzhledem k technickým, prostorovým a personálním podmínkám domácnosti Maják služby nemohou být poskytovány osobám se závažným psychiatrickým onemocněním vyžadujícím péči zdravotnického personálu a osobám s dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem, o které se průvodci nejsou schopni kvalifikovaně postarat.

Služba rovněž není určena osobám závislým na návykových látkách /omamných a psychotropních/, osobám zneužívajícím tyto látky k jiným než léčebným účelům