Obsah

Cílová skupina DZR Maják

cs-2023

Vzhledem k technickým, prostorovým a personálním podmínkám domácnosti Maják služby nemohou být poskytovány osobám v akutním psychiatrickém stavu, osobám se závažným dlouhodobým psychiatrickým onemocněním a osobám s dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem vyžadujícím nepřetržitou zdravotnickou péči.

Služba rovněž není určena osobám závislým na návykových látkách /omamných a psychotropních/, osobám zneužívajícím tyto látky k jiným než léčebným účelům.