Obsah

Poslání DZR Maják

dzr-poslani

POSLÁNÍ DZR

  • POROZUMĚT individuálním potřebám lidí s mentálním handicapem v kombinaci s dalšími duševními onemocněními s důrazem na agresivní projevy jejich chování, identifikovat spouštěče, důsledky agrese a maladaptivní schémata, pod supervizí kognitivně behaviorálního terapeuta.
  • PŘIJMOUT jedince s jeho handicapem, uplatnit celostní přístup k projevům jeho chování. Navázat s ním pozitivní terapeutický vztah.
  • PODPOŘIT jedince při nácviku sociálních dovedností, včetně samostatného zvládání vlastní agresivity s využitím potenciálu skupinového sdílení zkušeností, vzájemné podpory a zpětné vazby.

PŘESAH

  • Vizí domácnosti Maják a cílem soustavné podpory jejích uživatelů při práci s vlastní agresivitou a frustrační tolerancí je jedinec, který je připravený se svobodně rozhodovat, je kompetentní regulovat vlastní agresivní impulzy a žít běžným způsobem života s ohledem na prevenci možných rizik.

 

http://www.youtube.com/watch?v=6HfBbSUORvo