Obsah

Poslání DZR Maják

domov

Posláním DZR – domácnosti Maják je:

  • POROZUMĚT individuálním potřebám lidí s mentálním handicapem v kombinaci s dalšími duševními onemocněními a těžkým problémovým chováním /individualizace služby/,
  • PŘIJMOUT jedince s jeho handicapem = celostní přístup k jeho projevům chování,
  • PODPOŘIT ho při samostatném zvládání vlastního handicapu, vlastních rizik.

 

Vizí domácnosti Maják je podpořit její obyvatele, aby pracovali se svými negativními emocemi sociálně přijatelným způsobem a nebyli proto vyloučeni z možnosti se svobodně rozhodnout, jaký typ sociálních služeb budou v budoucnu využívat a mohli žít co nejběžnějším způsobem života s ohledem na prevenci možných rizik.

http://www.youtube.com/watch?v=6HfBbSUORvo