Obsah

Poslání

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením podporu a dopomoc v běžném denním životě, rozvoj samostatnosti a možnost sociálního začleňování.

Prostřednictvím domácností zajišťujeme co nejvíce přirozený způsob života.

Důležitý je pro nás partnerský, individuální přístup a co možná nejmenší závislost obyvatele na službě.