Obsah

Základní činnosti DZR Maják

Při poskytování sociální služby v DZR – domácnosti Maják vycházíme z Předpisu č. 505/2006 Sb. §16 a Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. §50.

V domácnosti zajišťujeme následující úkony:

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

majakmajak1majak3majak2dzr-zc-5