Obsah

Cíle

„Každý den pracuji a každý den odpočívám.“
„Abych si mohl užít odpočinek, potřebuji část dne pracovat.“
„Snažím se pracovat tak, jak pracují mí vrstevníci a odpočívat tak, jak odpočívají mí přátelé.“
Cílem služby je optimalizovat podíl pracovního a volného času uživatelů.


Cíle služby:

  1. Samostatně zvládat vlastní agresivitu a jiné silné emoce – regulovat vlastní agresivní impulzy, zvýšit vlastní frustrační toleranci.
  2. Přijmout sama sebe – včetně handicapu, získávat kompetence k osamostatnění od rodiny.
  3. Rozvíjet sociální dovednosti – osvojit si kompetence k samostatnému rozhodování a vyjadřování potřeb,  vytváření vztahových kompetencí formou skupinové terapie. 
  4. Ve spolupráci s psychiatrem optimalizovat množství užívaných psychofarmak.
  5. Smysluplně se zapojit do aktivit sociálního prostředí a komunity formou pracovní terapie.
     

Stránka

  • 1