Obsah

Kluby a kroužky

Nabízené aktivizační programy:

 Klub: Kavárnička

 • Cíl:
  • Rozvoj dovedností obyvatel v oblastech zacházení s financemi, nácviku placení.
  • Nácvik přípravy občerstvení a rozvoj kontaktů s obyvateli jiných domácností
 • Četnost:
  • 8x ročně (o víkendu) – leden, únor, březen, duben, červen, srpen, říjen, listopad
 • Organizuje:
  • Domácnost CESTA

 

Klub: Hudebně-pohybový kroužek

 • Cíl:
  • Vyplnění volného času obyvatel
  • Spolupráce mezi službami
  • Aktivizací
  • Kontaktostatními obyvateli Domova Maxov 
 • Četnost:
  • 6x ročně v sobotu odpoledne – leden, březen, květen, červenec, září, listopad
 • Organizuje:
  • Domácnost CESTA a DUHA

 

Klub: Animoterapie

 

 • Cíl:
  • Relaxace
  • Nauka o zvířatech
  • Změna prostředí
  • Výlet do přírody
  • Kontaktostatními obyvateli Domova Maxov
 • Četnost:
  • 5x ročně – duben, květen, červen, červenec,
 • Organizuje:
  • Domácnost DUHA a CESTA

 

Hudební klub

 • Cíl
  • Naplnění volného času obyvatel hrou na hudební i nehudební nástroje, příp. poslechem hudby
  • Aktivní zapojení obyvatel do hry na různé nástroje za doprovodu asistentů
  • Kontaktostatními obyvateli Domova Maxov 

 

 • Organizuje:
  • Domácnost CESTA 

 

Klub:  Slunce v síti

 • Cíl
  • Rozvoj dovedností obyvatel
  • Rozvoj kreativity obyvatel
  • Naplnění volného času obyvatel formou her, soutěží, kreativními činnostmi poslechem hudby, tance,…
  • Kontakt s ostatními obyvateli Domova Maxov
 • Četnost:
  • 5x ročně – únor, březen, duben, říjen, listopad
 • Organizuje:
  • Domácnost POHODA a SLUNEČNÁ

 

Turistický oddíl Procházka

 • Cíl
  • Aktivizace obyvatel
  • Naplnění volného času obyvatel formou výletů, návštěv muzeí, památek,…
  • Kontaktostatními obyvateli Domova Maxov
 • Četnost:
  • 1x za měsíc
    
 • Organizuje:
  • Domácnost DUHA

 

Sportování v jablonecké hale:

 • Cíl
  • Aktivizace obyvatel
  • Naplnění volného času sportem, soutěžemi
  • Kontaktženami z Pasek a Jablonce
  • Kontaktostatními obyvateli Domova Maxov
 • Četnost:
  • 1x za měsíc
    
 • Organizuje:
  • Domácnost DUHA

domovdomov