Obsah

Kluby a kroužky

Nabízené aktivizační programy v Domově Maxov:
 
 Klub: Kavárnička
    • Cíl:
        ◦ Rozvoj dovedností obyvatel v oblastech zacházení s financemi, nácviku placení.
        ◦ Nácvik přípravy občerstvení a rozvoj kontaktů s obyvateli jiných domácností
    • Četnost:
        ◦ 8x ročně (ve všední dny)
    • Organizuje:
        ◦ Chráněné bydlení
 
Klub: Hudebně-pohybový kroužek
    • Cíl:
        ◦ Vyplnění volného času obyvatel
        ◦ Spolupráce mezi službami
        ◦ Aktivizace
        ◦ Kontakt s ostatními obyvateli Domova Maxov
    • Četnost:
        ◦ 8x ročně (ve všední dny)
    • Organizuje:
        ◦ Domácnost CESTA a DUHA
 
Klub: Animoterapie
    • Cíl:
        ◦ Relaxace
        ◦ Nauka o zvířatech
        ◦ Změna prostředí
        ◦ Výlet do přírody
        ◦ Kontakt s ostatními obyvateli Domova Maxov
    • Četnost:
        ◦ 6x ročně (ve všední dny)
    • Organizuje:
        ◦ Domácnost DUHA
 
Hudební klub
    • Cíl
        ◦ Naplnění volného času obyvatel hrou na hudební i nehudební nástroje, příp. poslechem hudby
        ◦ Aktivní zapojení obyvatel do hry na různé nástroje za doprovodu asistentů
        ◦ Kontakt s ostatními obyvateli Domova Maxov
    •  Četnost:
        ◦ 6x ročně (o víkendu)
    • Organizuje:
        ◦ Chráněné bydlení
 
Klub:  Slunce v síti
    • Cíl
        ◦ Rozvoj dovedností obyvatel
        ◦ Rozvoj kreativity obyvatel
        ◦ Naplnění volného času obyvatel formou her, soutěží, kreativními činnostmi poslechem hudby, tance,…
        ◦ Kontakt s ostatními obyvateli Domova Maxov
        ◦
    • Četnost: (ve všední dny)
        ◦ 6x ročně
        ◦
    • Organizuje:
        ◦ Domácnost SALAŠ
 
Turistický oddíl Procházka
    • Cíl
        ◦ Aktivizace obyvatel
        ◦ Naplnění volného času obyvatel formou výletů, návštěv muzeí, památek,…
        ◦ Kontakt s ostatními obyvateli Domova Maxov
    • Četnost:
        ◦ 8 x ročně
 
    • Organizuje:
        ◦ Domácnost POHODA
 
Filmový klub
    • Cíl:
        ◦ Vyplnění volného času obyvatel
        ◦ Aktivizace
        ◦ Kontakt s ostatními obyvateli Domova Maxov
    • Četnost:
        ◦ 8x ročně (o víkendu)
    • Organizuje:
        ◦ Domácnost DUHA

Sportování v tělocvičně DoMa
    • Cíl
        ◦ Aktivizace obyvatel
        ◦ Naplnění volného času sportem, soutěžemi
        ◦ Kontakt s ostatními obyvateli Domova Maxov
    • Četnost:
        ◦ Minimálně 2x za měsíc
 
    • Organizuje:
        ◦ Koordinátor DOZP
        ◦ Tělocvičnu DoMa mohou dle potřeby a zájmu využívat i domácnosti individuálně

klub1klub2

klub3klub4

klub5klub6

 

Spolupráce s klubovnouklub7

Klubko Jiřetín pod Bukovou

   • Cíl
        ◦ Aktivizace obyvatel
        ◦ Naplnění volného času různorodými činnostmi a přednáškami
        ◦ Kontakt s lidmi mimo DoMa
    • Četnost:
        ◦ Minimálně 4x za rok
 
    • Organizuje:
        ◦ Koordinátor DOZP

klub8klub9

klub10klub11