Obsah

Mýdlárna

 

METODIKA TERAPEUTICKÉHO PROGRAMU

MÝDLÁRNA = výroba mýdel, koupelových solí a šumivých bomb, lití svící

mydlarna1

Program Mýdlárna vyšel z potřeby uživatele služby trávit smysluplně volný čas. Program je propojen s programem Zahrada a Papír - při výrobě používáme byliny ze zahrady i okolních luk, využíváme ruční papír jako obalový materiál. Program je propojen s terapeutickým programem Aromaterapie.

Pro koho:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní - počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Každý uživatel služby má možnost se na základě projeveného přání do programu zapojit.

Do programu se aktivně zapojují všichni uživatelé služby formou sběru místních bylin, které dávají našim výrobkům typickou vůni.

Dlouhodobě se do výrobního procesu zapojují aktivně 4 uživatelé služby - o míře zapojení se uživatelé rozhodují dle aktuálních přání.

Vzhledem k tomu, že výroba probíhá v obývacím pokoji, umožňuje pasivní účast všech uživatelů služby.

Popis realizace

Výroba mýdla - výrobní fáze:

 1. fáze - sběr, sušení, nakládání bylin do olejů,
 2. fáze - příprava mýdlové hmoty - krájení na malé kousky (cca 1x1 cm),
 3. fáze - tavení hmoty,
 4. fáze - zušlechtění hmoty přidáním bylin, esencí, barviv a přírodnin,
 5. fáze - lití hmoty do forem,
 6. fáze - chlazení hmoty,
 7. fáze - vyjmutí mýdel z forem,
 8. fáze - balení mýdel.

Cíl:

Smysluplné trávení volného času. Prevence obtížně zvládnutelného chování. Relaxace a harmonizace za pomoci aromaterapie.

Speciální rizika:

Opaření horkou mýdlovou hmotou, zranění při používání nože.

Průvodci jsou školeni v poskytování první pomoci.

Pravidla a povinnosti:

Všechny výrobní fáze probíhají za přítomnosti průvodce. Průvodce garantuje dodržování bezpečnostních pravidel při manipulaci s horkou hmotou, aromatickými esencemi.

Výroba koupelové soli - výrobní fáze:

 1. fáze - sběr, sušení, nakládání bylin do olejů,
 2. fáze - zušlechtění soli přidáním bylin, esencí a barviv,
 3. fáze - balení soli.