Obsah

Jóga

METODIKA TERAPEUTICKÉHO PROGRAMU

JÓGA

Nabídka programu jóga vychází z potřeby uživatelů služby aktivně trávit volný čas a podpořit svoji fyzickou stránku. Program má významný vliv na fyzickou i psychickou kondici uživatelů služby DZR Maják. V popředí našeho zájmu stojí práce s dechem.

Dochází ke změně v chování, myšlení i emocích, které se pak manifestují společensky i individuálně přijatelným způsobem.

Cílová skupina:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní - počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Nezbytným předpokladem realizace programu je individuální přizpůsobení formy a metody sportovní aktivity jedinci - dle jeho zájmu, aktuálního stavu a schopností.

Někteří uživatelé se tedy zapojují aktivně, jiný pasivně. Jednotlivých aktivit programu se tedy mohou zúčastnit všichni uživatelé DZR Maják v rozsahu, který je limitován zdravotně, personálně a technicky.

Cíl:

Smysluplné trávení volného času. Zlepšit základní postoj uživatelů a tím i kvalitu dechu. Prevence obtížně zvládnutelného chování.

Speciální rizika:

Nejsou.

Pravidla a povinnosti:

Program probíhá za přítomnosti průvodce. Průvodce garantuje dodržování bezpečnostních pravidel při práci s dechem a jógových pozic s ohledem na fyzický stav uživatele.