Obsah

Ambulantní služby - základní údaje

Cílová skupina

Služba STD je poskytována dospělým lidem s mentálním postižením a dospělým lidem s kombinovaným postižením.

Služba je poskytována osobám schopným práce v kolektivu a osobám schopným dodržovat Dílenský řád.

Věková kategorie klientů:

  • dorost (dospělí od 18 let)
  • mladí dospělí (19-26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)

Poslání

Posláním sociálně terapeutických dílen Domova Maxov je podporovat osoby s mentálním hendikepem v získávání pracovních a sociálních

dovedností. Podporujeme začleňování osob do většinové společnosti a pomáháme s vytvářením výrobků, které druzí ocení.

Cíle služby

  • podpora uživatele v sebevyjádření a seberealizaci při vlastní tvorbě
  • prodej výrobků uživatelů služby na min. 5 veřejných akcích v roce
  • předvádění řemesla uživatelem služby na min. 2 veřejných akcích v roce
  • tvořivé dílny pro veřejnost ve Smržovce ve spolupráci s uživateli min 5 x v roce
  • pořádání výstavy výrobků uživatelů služby min. 1 x 3 roky

Provozní doba

pondělí: 7:30 - 14:30

úterý: 7:30 - 14:30

středa: 7:30 - 14:30

čtvrtek: 7:30 - 14:30

pátek: 7:30 - 13:00

sobota:

neděle: