Obsah

Farma

MATODIKA AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU

FARMA = rozvoj chovatelských dovedností

domov

Program Farma vznikl na podporu venkovského stylu života v obci Horní Maxov. Vyšel z požadavků uživatelů služby na chov domácích zvířat. Program přispívá k začlenění uživatelů služby do místního společenství skrze spolupráci s místními farmáři.

Garanti programu:

Petr Svoboda, Jiří Samek

Cílová skupina:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní – počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Každý uživatel služby má možnost se na základě projeveného přání do programu zapojit.

Dlouhodobě se do programu aktivně zapojují 3 uživatelé služby – o míře zapojení se uživatelé rozhodují dle aktuálních přání.

Popis realizace:

Farmář připraví nabídku úkolů na programový den. Průvodce podpoří uživatele ve výběru úkolů z nabídky a jejich následném plnění.

Cíl:

Uplatnitelnost uživatelů služby na trhu práce - příprava alespoň 2 uživatelů služby na pomocnou pracovní pozici.

Smysluplné trávení volného času. Prevence obtížně zvládnutelného chování.

Speciální rizika:

Zranění při používání pracovního nářadí, infekce.

Průvodci jsou školeni v poskytování 1. pomoci.

Pravidla a povinnosti:

Veškeré pracovní činnosti na farmě probíhají za přítomnosti a podpory průvodce.

Průvodce garantuje dodržování hygienických zásad, používání ochranných pomůcek.