Obsah

Historické okénko DZR Maják

dzr-historicke-okenko

Co se skrývá pod hladinou

Požadavek na vznik nové služby DZR vyšel z potřeb obyvatel Domova Maxov, u kterých se vyskytuje některá z forem problémového chování, které výrazným způsobem narušovalo kolektivní způsob života v DOZP. V roce 2009 proto vznikla koncepce /viz. DOKUMENTY/ na transformaci jedné z domácností DOZP na specializované pracoviště poskytující péči obyvatelům se specifickými projevy chování.