Obsah

Kuchyň

MATODIKA AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU

KUCHYŇ = příprava nápojů a pokrmů

dzr-kuchyn-1dzr-kuchyn-2

Program Kuchyň vznikl jako reakce na přání uživatelů služby aktivně se zapojovat do prací v kuchyni.

Program je propojen s aktivizačním programem Zahrada – při vaření zpracováváme i vlastní sklizeň.

Cílová Skupina:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní - počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Tento program je možné poskytnout i nad rámec harmonogramu programových dní - v závislosti na sezóně, dle potřeb, přání uživatelů služby a aktuálním personálním zajištění.

Program nenahrazuje individuální plán uživatele, který vymezuje každodenní individuální zapojení uživatele do chodu domácnosti.

Dlouhodobě se do programu pravidelně zapojují 3 uživatelé služby - o míře zapojení se uživatel rozhoduje dle aktuálních přání a dohod o plnění vybraného okruhu povinností.

Umístění kuchyně (sousedí s obývacím pokojem) umožňuje tak pasivní účast všech uživatelů služby.

Popis Realizace

 1. nácvik ručního mytí nádobí - nácvik manipulace a šetrného nakládání s vodou a mycími prostředky,
 2. nácvik používání kuchyňských elektrospotřebičů,
 3. nácvik pomocných prací při přípravě pokrmů - škrábání a krájení ovoce, zeleniny,
 4. nácvik pečení moučníků - vyhledávání receptů na internetu, vážení, mísení přísad
 5. nácviky samostatné přípravy snídaní a večeří.

Cíl:

Osvojování pracovních dovedností a nácviků (hledání cesty k pracovnímu uplatnění)

zvyšování nezávislosti na poskytované službě, smysluplné trávení volného času.

Ve spolupráci s výživovým poradcem zohledňujeme individuální stravovací potřeby uživatelů, hledáme možností změny a zkvalitnění životního stylu jako prevence agresivních projevů chování.

Speciální rizika:

Zranění při používání nožů, popáleniny od horkých plechů, hrnců, uklouznutí na mokré dlažbě.

Infekce při nedodržení hygienických zásad, kontaminace pokrmů

Pravidla a povinnosti:

 • Průvodci jsou školeni v poskytování první pomoci.
 • Průvodce nesmí pracovat s uživatelem v nestabilním psychickém stavu.
 • Průvodce garantuje používání ochranných pomůcek.
 • Průvodce má povinnost poskytovat dohled při veškerých činnostech.
 • Průvodce garantuje dodržování aktuálních PP, hygienických zásad, dodržování bezpečnostních pravidel při používání elektrospotřebičů a manipulaci s horkým nádobím.
 • Nutriční terapeut odpovídá za zohledňování individuálnívh stravovacích potřeb uživatelů.
 • Pověřený garant programu odpovídá za pravidelné objednávání potravin/osobní kontakt s vedoucím stravování.