Obsah

Kuchyň

MATODIKA AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU

KUCHYŇ = příprava nápojů a pokrmů

 

Program Kuchyň vznikl jako reakce na přání uživatelů služby aktivně se zapojovat do prací v kuchyni.

Program je propojen s aktivizačním programem Zahrada – při vaření zpracováváme i vlastní sklizeň.

Garanti programu:

Lukáš Zemánek, Alena Hájková, Věra Kožená

Pro koho:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní – počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Tento program je možné poskytovat i nad rámec harmonogramu programových dní – dle potřeb, přání uživatelů služba a aktuálního personálního zajištění.

Každý uživatel služby má možnost se na základě projeveného přání do programu zapojit.

Dlouhodobě se do programu aktivně zapojují 4 uživatelé služby – o míře zapojení se uživatel rozhoduje dle aktuálních přání.

Umístění kuchyně /sousedí s obývacím pokojem/ umožňuje pasivní účast všech uživatelů služby.

Popis realizace:

Druhy činností:

  1. Ruční mytí nádobí – nácvik manipulace a šetrného nakládánívodou a mycími prostředky,
  2. Nácvik používání kuchyňských elektrospotřebičů,
  3. Pomocné práce při přípravě pokrmů – škrábání a krájení ovoce, zeleniny,
  4. Podpora samostatnosti při pečení moučníků – vyhledávání receptů na internetu, vážení, mísení přísad.

Cíl:

Uplatnitelnost uživatelů služby na trhu práce - příprava alespoň 2 uživatelů služby na pomocnou pracovní pozici.

Smysluplné trávení volného času. Prevence obtížně zvládnutelného chování.

Speciální rizika:

Zranění při používání nožů, popáleniny od horkých plechů, hrnců, uklouznutí na mokré dlažbě.

Průvodci jsou školeni v poskytování 1. pomoci.

Pravidla a povinnosti:

Veškeré činnosti v kuchyni probíhají za přítomnosti průvodce.

Průvodce garantuje dodržování hygienických zásad, dodržování bezpečnostních pravidel při používání elektrospotřebičů a manipulaci s horkým nádobím.