Obsah

Cílová skupina

Služba Domova se zvláštním režimem pro osoby s PWS je určena:

  • Lidem s Prader Willi syndromem ve věku od 18 let, kteří potřebují z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a vlastního zdraví a život ohrožujícího chování v podobě neukojitelné chuti k jídlu a absencí sebekontroly v této oblasti, neustálý dohled druhé osoby.

Služba Domova se zvláštním režimem není určena:

  • Osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči.
  • Osobám, potřebujícím stálou lékařskou péči
  • Osobám závislým na návykových omamných a psychotropních látkách