Obsah

Úklid

METODIKA AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU
ÚKLID = příprava uživatelů na pomocnou pracovní pozici uklízeč sociálního zařízení

Program Úklid vznikl jako reakce na přání uživatelů služby aktivně se zapojovat do prací v domácnosti.

Garanti programu:

Alena Hájková, Věra Kožená

Pro koho:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní – počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Tento program je možné poskytovat i nad rámec harmonogramu programových dní – dle potřeb, přání uživatelů služby a aktuálního personálního zajištění.

Každý uživatel služby má možnost se na základě projeveného přání do programu zapojit.

Pravidelné zapojení uživatelů služby do programu je součástí IP – dohoda o plnění vybraného okruhu povinností v domácnosti.

Dlouhodobě se do programu aktivně zapojuje 6 uživatelů služby – o míře zapojení se uživatel rozhoduje dle aktuálních přání.

Popis realizace:

Druhy činností:

  1. nácvik manipulace a šetrného nakládání vodou a mycími prostředky,
  2. úklid sociálního zařízení – kliky, mísy i obtížně dostupných místech, gumová prkénka ze spodní strany, záchodové štětky,
  3. stírání podlah (iobtížně dostupných místech – za dveřmi, pod nábytkem),
  4. stírání povrchů – kliky, radiátory, dveře /Balzamínou/, parapety,
  5. průběžné čištění skel (okna, akvária, zrcadla, skleněné výplně dveří)
  6. praní a sušení prádla,
  7. údržba koberce, závěsů, potahů, záclon,
  8. údržbu elektrospotřebičů (pračka, sušička, myčka, vysavač).

Cíl:

Uplatnitelnost uživatelů služby na trhu práce - příprava alespoň 2 uživatelů služby na pomocnou pracovní pozici.

Smysluplné trávení volného času. Prevence obtížně zvládnutelného chování.

Speciální rizika:

Uklouznutí na mokré podlaze. Potřísnění desinfekčním prostředkem.

Průvodci jsou školeni v poskytování 1. pomoci.

Pravidla a povinnosti:

Veškeré činnosti probíhají za dohledu/přítomnosti průvodce (dle IP).

Průvodce garantuje dodržování hygienických zásad, dodržování bezpečnostních pravidel při používání čistících a desinfekčních prostředků.

Garant programu odpovídá za pravidelné objednávání úklidových a desinfekčních prostředků – 1x měsíčně.