Obsah

Úklid

METODIKA AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU
ÚKLID = příprava uživatelů na pomocnou pracovní pozici uklízeč sociálního zařízení

dzr-uklid-1dzr-uklid-2

Program Úklid vznikl jako reakce na estetické potřeby uživatelů na společenský prostor a přání se aktivně zapojovat do prací v domácnosti.

Pro koho:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní - počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Tento program je možné poskytnout i nad rámec harmonogramu programových dní - dle potřeb, přání uživatelů služby a aktuálním personálním zajištění.

Po dohodě s opatrovníkem má každý uživatel služby možnost se na základě projeveného přání do programu zapojit.

Pravidelné zapojení uživatelů do služby je součástí IP - dohoda o plnění vybraného okruhu povinností v domácnosti.

Dlouhodobě se do programu zapojuje 8 uživatelů služby - o míře zapojení se uživatel rozhoduje dle aktuálních přání a dohod o plnění vybraného okruhu povinností.

Popis realizace:

Druhy činností:

 1. nácvik manipulace a šetrného nakládání s vodou a mycími prostředky,
 2. nácvik úklidu povrchů sociálního zařízení - kliky, mísy i v obtížně dostupných místech, gumová prkénka ze spodní strany, záchodové štětky,
 3. nácvik stírání podlah (i v obtížně dostupných místech - za dveřmi, pod nábytkem),
 4. nácvik stírání povrchů v domácnosti - jídelní stůl, kliky, radiátory, dveře (Balzamínou), parapety,
 5.  nácvik čištění skel (okna, akvária, zrcadla, skleněné výplně dveří),
 6. nácvik povlékání (včetně zapnutí knoflíků),
 7. nácvik úklidu skříní,
 8. nácvik praní prádla,
 9. nácvik údržby automobilů DoMa,
 10. nácvik úklidu koberce.

Cíl:

Osvojování pracovních dovedností a návyků, hledání cesty k pracovnímu uplatnění,  zvyšování nezávislosti na poskytované službě.

Příprava alespoň 2 uživatelů na pomocnou pracovní pozici.

Smysluplné trávení volného času. Prevence agresivního chování.

Speciální rizika:

Uklouznutí na mokré podlaze. Potřísnění dezinfekčním prostředkem.

Pravidla a povinnosti:

 • Průvodci jsou školeni v první pomoci.
 • Průvodce má povinnost poskytovat dohled při veškerých činnostech.
 • Průvodce garantuje dodržování hygienických zásad, dodržování bezpečnostních pravidel při používání čistících a dezinfekčních prostředků.
 • Pověřený garant programu odpovídá za pravidelné objednání úklidových a dezinfekčních prostředků (e-mailem - zásobování DoMa).