Obsah

Cílová skupinalogo

Okruh osob, kterým je určena služba Chráněné bydlení

Služba Chráněného bydlení, je poskytována dospělým lidem od 18 let s mentálním nebo kombinovaným postižením.

Služba není poskytována:

  • osobám které nejsou schopny společného soužití
  • osobám které na podkladě svých specifických potřeb vyžadují službu jiného typu, například nepřetržitý dohled 24 hodin denně
  • osobám mimo cílovou skupinu