Obsah

Základní informace

Chráněné bydlení se představuje

Služba chráněného bydlení je poskytována ve dvou budovách v obci Horní Maxov v krásném prostředí Jizerských hor a bytové jednotce panelového domu v nedalekém Jablonci nad Nisou na Žižkově Vrchu.

domovSnahou všech zaměstnanců v chráněném bydlení je poskytování podpory uživatelům služby v běžných životních situacích, tak, aby se postupně snižovala závislost obyvatel na dalších lidech. Podpora zahrnuje kromě jiného i základní činnosti, se kterými se denně setkávají vrstevníci v běžné populaci.

                                            domov                domov

Sociální služba v chráněném bydlení je poskytována podle zákona č. 108/2006 a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v souladu s posláním a cíli služby.

Poslání služby:

Posláním Chráněného bydlení v Domově Maxov, je poskytování podpory uživatelům služby, v běžných životních situacích a oblastech, se kterými se jejich vrstevníci setkávají každým dnem tak, aby tyto situace dovedli v budoucnu řešit s minimální pomocí či podporou. Poskytovaná podpora je zaměřena zejména na oblast základních lidských práv, individuální rozvoj jednotlivých uživatelů služby a snižování závislosti na druhých. Postupně vede k osamostatnění se v bydlení, popřípadě k samostatnému bydlení mimo Domov Maxov.

Personální zajištění a časový rozsah poskytované služby:

Službu chráněného bydlení pro 10 uživatelů zajišťují 3 pracovníci v přímé péči a 1 vedoucí služby denně od 6,30 do 14,30, respektive od 11,30 do 18,30 hodin, služba je bez nočních směn