Obsah

Poslání

Posláním Chráněného bydlení v Domově Maxov je poskytování podpory uživatelům služby v běžných životních situacích a oblastech, se kterými se jejich vrstevníci setkávají každým dnem tak, aby tyto situace dovedli v budoucnu řešit s minimální pomocí či podporou. Poskytovaná podpora je zaměřena zejména na oblast základních lidských práv, individuální rozvoj jednotlivých uživatelů služby a snižování závislosti na druhých. Postupně vede k osamostatnění se v bydlení, popřípadě k samostatnému bydlení mimo Domov Maxov.