Obsah

Dobrodružné hry a cvičení v přírodě

METODIKA AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU

DOBRODRUŽNÉ HRY A CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

 

Program zahrnuje pobyt v přírodě, učení se nových dovedností, odpočinek na odlehlých místech, překonávání přírodních a lanových překážek, práce s výzvami.

hry1

Pro koho:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní - počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Každý uživatel služby má možnost se na základě projeveného přání do programu zapojit.

Do programu se spontánně aktivně i pasivně zapojují všichni uživatelé služby - o míře zapojení se uživatelé rozhodují dle aktuálních přání.

Popis realizace

Druhy činností:

  1. Rozvoj turistických dovedností
  2. Rozvoj dovedností spojených s pobytem v přírodě
  3. Překonávání přírodních překážek
  4. lanové překážky
  5. Cvičení v přírodě

Cíl:

Prevence a terapie obtížně zvládnutelného chování. Smysluplné trávení volného času.

Speciální rizika:

Riziko pádů, popálenin od ohně. Průvodci jsou školeni v první pomoci.

Pravidla a povinnosti:

Veškeré pracovní činnosti v lese probíhají za přítomnosti a podpory průvodce. Průvodce garantuje dodržování bezpečnostních zásad a používání ochranných pomůcek. Při překonávání lanových překážek bezpečnost garantuje školený instruktor centra.

 

Ferratové lezení (zajištěná cesta)

hry2

Zajištěná cesta (nazývaná také jako ferrata) je cesta v náročném horském terénu, která je vybavená jistícími fixními lany, železnými stupačkami, případně dalšími umělými pomůckami. Cílem takových úprav he zvýšení bezpečnosti procházejících osob a zpřístupnění terénu i lidem, kteří nemají zkušenosti s lezeckými výstupy.

Cíl:

Smysluplné trávení volného času. Prevence obtížně zvládnutelného chování navozením adrenalinového zážitku, který dopomáhá k psychofyzickému odreagování a uvolnění.

Speciální rizika:

Úraz, pád nebo nehoda. Průvodci jsou školeni v poskytování první pomoci. Jeden z průvodců je vyškoleným instruktorem lanového centra.

Pravidla a povinnosti:

  • Program probíhá za přítomnosti minimálně dvou průvodců na jednoho lezoucího uživatele.
  • Jeden průvodce leze těsně před a druhý těsně za uživatelem.
  • Jištění probíhá dvojitým způsobem - primárně skrze ferratový set, sekundárně  přes jistící lano uvázané k uživateli a pevným jistícím bodům ferratové cesty.
  • Doprovázející průvodci garantují používání všech předepsaných bezpečnostních a ochranných pomůcek - standardizovaný ferratový set s tlumičem nárazu, celotělový úvaz a přilba.
  • Dále pomocných ochranných pomůcek: pevná nesmekavá obuv, příp. chrániče kolen.

Lanová dráha

Lanová dráha (lanovka) je šikmá trasa na ocelovém lanu přichyceném na dvou pevných bodech. Lanovka je turistickým lákadlem a jízda lanovkou je považována za adrenalinový zážitek.

Pravidla a povinnosti:

Program probíhá za přítomnosti minimálně dvou průvodců na jednoho uživatele sjíždějící lanovku. Jeden průvodce bezpečně přichytí uživatele k lanovce pomocí karabiny a druhý zajišťuje bezpečný dojezd do cíle. Jištění probíhá jistícím systémem běžných na běžných lanovkách. Průvodci garantují používání všech předepsaných bezpečnostních a ochranných pomůcek - celotělový úvaz a přilba.