Obsah

Podpořte nás

Vážení přátele,

posláním naši organizace je vytvářet podmínky pro rozvoj samostatnosti, sociálního začlenění a uspokojování podporaindividuálních potřeb lidi s mentálním postižením.

Život lidi se zdravotním hendikepem nese s sebou určitá rizika a omezení. Uživatelé Domova jsou často ohrožení sociálním vyloučením. Abychom tomu předešli, snažíme se je co nejvíce zapojit do běžného života společnosti a zároveň vyvracet předsudky, které v široké veřejnosti vůči lidem s postižením ještě stále přetrvávají.

Naší obyvatelé rádi navštěvují kulturní akce, zúčastňují se výletů a tráví společně dovolenou. Velmi prospěšné pro jejich zdravotní stav jsou i zdravotní a rehabilitační pobyty. Vzhledem ke svému postižení, potřebují také zdravotní a rehabilitační pomůcky, jejíchž použití dokáže výrazným způsobem zvýšit kvalitu jejich života. Nicméně pro zajištění všech těchto aktivit a nákup pomůcek jsou nutné finanční prostředky, které našim uživatelům často chybí.

podporaTímto si dovolujeme Vás požádat o pomoc a spolupráci v rámci zkvalitnění života uživatel Domova Maxov. Oceníme jak peněžitou, tak i materiální podporu.

Ze své strany bychom Vám chtěli nabídnout:

možnost umístění Vaši reklamy na naších webových stránkách,

využití reklamního prostoru během kulturních akcí pořádaných Domovem, jako Maxovský bál a Maxovská pouť,

zveřejnění Vaši podpory v místním a regionálním tisku.

Pro vystavení potřebných dokumentů (darovací smlouva, potvrzení o daru) vyplňte prosím tento formulář. Darovací smlouvu/potvrzení o daru vystavujeme vždy po obdržení daru.

V SOUČASNÉ DOBĚ HLEDÁME FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAJIŠTĚNÍ TĚCHTO AKTIVIT:

  • Hipoterapie pro obyvatele Domova Maxov
  • Zajištění osobní asistence
  • Zajištění sportovních a kulturních aktivit
  • Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  • Fyzioterapeutické masáže
  • Rehabilitační pobyty

 

Jak nás můžete podpořit:

FINANČNĚ:

Své finanční příspěvky můžete posílat na účet Domova Maxov č. 2001550003/6000 s variabilním podporasymbolem: 414

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Pokud chete uplatnit dar dle § 15 a 20 zák.č. 586/92 Sb, ve znění pozdějších předpisů (dańový odpočet), uveďte do zprávy pro příjemce adresu, nebo emailovou adresu. Pak vám bude posláno potvrzení o přijetí daru pro FU.

Finanční dar je možné darovat jako:

Fyzická osoba nebo živnostník 
- dle zákona o daních z příjmu lze odečíst hodnotu daru ze základu pro výpočet daně ve výši min. 1000 Kč nebo 2% zakladu daně. Do 15.2 odevzdejte doklad o daru (darovací smlouva/potvrzení odaru) svému zaměstnavateli, příp. uplatněte ve svém ročním zúčtování.

Právnická osoba - hodnotu jednoho daru nebo daru jedné organizace lze odečíst ze základu pro výpočet daně ve výš. min. 2000 Kč a max. 5% základu daně.Dokladem je opět darovací smlouva nebo potvrzení o daru.

 

HMOTNÝMI DARY:podpora

Vaše hmotné dary mohou být použity na tyto účely:

zajištění individuálních potřeb obyvatzel (oblečení, zdravotní pomůcky, PC, elektronika)

organizace maxovského bálu - každý rok, již po dobu 7. let, pořádá Domov Maxov tradiční maxovský bál pro své zaměstnance a přátele. Výtěžek z bálu je vždy použit ve prospěch obyvatel Domova Maxov, většínou na nákup komunikačních pomůcek. Součásti bálu je bohatá tombola. Vaše hmotné dary nám pomohou při organizaci tomboly.

 

JAKO DOBROVOLNÍCI:


Můžete nás podpořit také svou prací a to tak, že se stanete naším dobrovolníkem. Bližší informace zde.podpora

DĚKUJEME VÁM ZA POMOC A OCHOTU

Kontaktní osoba: Lucie Poprová, DiS, tel. 481 350 413

E-mail: info@domovmaxov.eu