Obsah

Cíle služby

Cílem služeb je s podporou a pomocí asistentů zajistit obyvatelům fyzickou a psychickou soběstačnost a v co největší míře je zapojit do běžného života společnosti. 

Asistenti pomáhají obyvatelům v domácnostech se zajištěním ubytování, hygieny, stravování až po volno-časové aktivity a naplnění individuálních potřeb. Podporují obyvatele v  kontaktu s běžným sociálním prostředím, a vyžaduje-li to situace v nalezení vhodné a funkční alternativní formy komunikace.