Obsah

Údržba 

METODIKA AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU

ÚDRŽBA = opravy a zvelebování prostředí Majáku

 

Program údržba se snaží o naplňování našich estetických potřeb, úpravu a přizpůsobení prostředí, ve kterém žijeme, vlastními silami. Máme ambice naučit se pod dohledem používat drobné ruční nástroje (např. aku-vrtačka).

udrzba1

Cílová skupina:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní - počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Tento program je možné poskytnout i nad rámec harmonogramu programových dní - dle potřeb, přání uživatelů služby a aktuálním personálním zajištění.

Po dohodě s opatrovníkem má každý uživatel služby možnost se na základě projeveného přání do programu zapojit.

Do programu se spontánně aktivně i pasivně zapojují všichni uživatelé služby - o míře zapojení se uživatelé rozhodují dle aktuálních přání. Práce v soukromých prostorách uživatele probíhají vždy na jeho přání a za jeho aktivní nebo pasivní přítomnosti.

Popis realizace:

Druhy činností:

  1. malování: škrábání zdi, lehčí stěhování, opravy zdí, spolupodílení při výběru potřebného materiálu, malba, úklid,
  2. vrtání: měření, dopomoc při vrtání, držení hadice od luxu,
  3. práce se dřevem: měření, řezání na požadovaný rozměr, šroubování, výměna násady u koštěte,
  4. drobné opravy na domácnosti

Cíl:

Osvojování pracovních dovedností a návyků (hledání cesty k pracovnímu uplatnění) zvyšování nezávislosti na poskytované službě, smysluplné trávení volného času. Prevence agresivních projevů chování.

Speciální rizika:

Zranění při používání pracovního nářadí.

Úraz při manipulaci s břemeny.

Pravidla a povinnosti:

  • Průvodci jsou školeni v poskytování první pomoci.
  • Veškeré pracovní činnosti probíhají za přítomnosti podpory průvodce.
  • Průvodce garantuje dodržování bezpečnostních a hygienických zásad, používání ochranných pomůcek.

 

udrzba-2