Obsah

Poslání

POROZUMĚT individuálním potřebám lidí s PWS /individualizace služby/,

PŘIJMOUT jedince s jeho handicapem = celostní přístup k jeho projevům chování,

PODPOŘIT uživatele při osamostatňování od biologické rodiny a při zvládání vlastního handicapu, vlastních rizik.

PŘESAH: nabízet osobám s PWS prostor k vytvoření nové sítě vztahů a integrovat je do života prostřednictvím zvyšování všímavosti k širokému spektru zdrojů radosti, které se všude kolem nabízejí a zároveň částečně odvést pozornost od neustálého hladu.