Obsah

Jakým způsobem poskytujeme podporu a péči?

Péči a podporu v každodenních situacích uživatelům této sociální služby poskytuje tým průvodců, jejichž snahou je vytvořit mezi uživatelem služby a průvodcem partnerský vztah založený na vzájemné důvěře a respektu. Podpora a péče vychází z potřeb jednotlivých uživatelů služby, přičemž reflektuje každého člověka jako jedinečnou osobnost, a to i s ohledem na Prader Willi syndrom.  

Na péči se podílejí: Průvodci, zdravotníci, rehabilitační pracovníci a sociální pracovníci. Zázemí pro fungování této služby, stejně jako ostatních sociálních služeb, zajišťují zaměstnanci údržby, prádelny, kuchyně, administrativy, bez kterých se sociální služby neobejdou a kteří jsou součástí každodenního života obyvatel.