Obsah

Snoezelen

METODIKA TERAPEUTICKÉHO PROGRAMU

snoezelen1

Program Snoezelen vychází z potřeby uživatelů služby pasivně trávit volný čas. Program má významný vliv na psychickou kondici a jemnou motoriku uživatelů služby DZR Maják. V popředí našeho zájmu stojí relaxace, poznávání a interakci pomocí smyslů.

Dochází ke změně v chování, myšlení i emocích, které se pak manifestují společensky i individuálně přijatelným způsobem.

Cílová skupina:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní - počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Nezbytným předpokladem realizace programu je individuální přizpůsobení formy a metody sportovní aktivity jedinci - dle jeho zájmu, aktuálního stavu a schopností. Každý uživatel služby má možnost se na základě projeveného přání do programu zapojit.

Do programu se mohou zapojit všichni uživatelé služby DZR Maják.

Jedná se o multisenzorickou místnost, která je bezpečná, dostatečně izolovaná od rušivých vlivů okolí a je zatemněná. Jsou zde zrcadla, prostředky pro docílení různých světelných efektů (světelná terapie). Dále místnost podporuje sluchové vnímání (vhodnost muzikoterapie), stimulace čichu (aromaterapie) a také hmat a chuť.

Popis realizace:

Ideálně jeden průvodce na jednoho klienta. Je důležité udržovat mezilidský kontakt ke klientovi, respektovat jeho přání a potřeby. Dobrovolnost aktivit, nikdy klienta do ničeho nenutit. Průvodce společně s klientem hledají takové způsoby stimulace, které jsou přirozené a příjemné. Průvodce by neměl do snoezelenu vnášet příliš své představy a normy. Klient zde má svobodu, volnost být sám sebou a jednat dle svých potřeb

snozelen

Cíl:

Smysluplné trávené volného času. Prevence agresivního chování.

Vůně, světlo a jemná hudba působí blahodárně pro zklidnění a harmonizaci klienta.

Speciální rizika:

nejsou

Pravidla a povinnosti:

Program vždy probíhá za přítomnosti průvodce.