Obsah

Základní údaje

Domov Maxov se nachází v obci Horní Maxov v Jizerských horách nedaleko od  Jablonce nad Nisou.

Domov Maxov je příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřízená hlavním městem Praha, financovaná prostřednictvím příspěvků (hlavní město Praha, MPSV, uživatelé služeb, dárci).

V Domově Maxov jsou podle Zákona č.108/2006 Sb. tato zařízení sociálních služeb:

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením (Domácnosti obyvatel)
  • Domov se zvláštním režimem Maják
  • Chráněné bydlení
  • Sociálně terapeutické dílny

 

Naše služby v současné době využívá 61 dospělých lidí s mentálním postižením.

Virtuální prohlídka

o nás