Obsah

Základní údaje a poslání organizace

Domov Maxov se nachází v městě Lučany nad Nisou , část Horní Maxov v Jizerských horách nedaleko od  Jablonce nad Nisou.

Domov Maxov je příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřízená hlavním městem Praha, financovaná prostřednictvím příspěvků (hlavní město Praha, MPSV, uživatelé služeb, dárci).

V Domově Maxov jsou podle Zákona č.108/2006 Sb. poskytovány tyto sociální služby:

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením 
  • Domov se zvláštním režimem 
  • Domov se zvláštním režimem s nadregionální působností
  • Chráněné bydlení
  • Sociálně terapeutické dílny

Poslání organizace

  • POROZUMĚNÍ – individuálním potřebám i rizikům lidí s mentálním handicapem,
  • PŘIJETÍ – jedince s jeho handicapem; celostní přístup,
  • PODPORA – nezávislosti na poskytovaných službách,
  • PŘIROZENOST – běžného života v maximální možné míře,
  • PŘESAH – do nezávislejšího způsobu života.

 

Virtuální prohlídka

o nás