Obsah

Lodě

METODIKA AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU

LODĚ

 

lode1

Program:

 1. Zajištění vodáckého vybavení (vesta, barel, pádlo, loď),
 2. proškolení o bezpečném chování na řece*,
 3. proškolení o technice pádlování, kormidlování (odpovídá garant),
 4. proškolení o rizikových situacích na řece (kámen, jez)**,
 5. nácvik pádlování a kormidlování nad jezem,
 6. splouvání řeky,
 7. nácvik bezpečného chování při přetočení kánoe***,
 8. odevzdání vybavení provozovateli vodního zážitku.

* Pravidla splutí:

 1. Seznámení všech účastníků s vodáckým desaterem - viz. obrázek níže,
 2. garant určuje první a poslední loď plavby,
 3. lodě na sebe navzájem čekají na kontrolních zastávkách,
 4. v cíli si posádky vzájemně pomáhají při vystupování.

lode2

https://avts.cz/zapisy/desatero_vodaka.pdf

** Kámen na obzoru:

 1. všimneme-li si včas, kameni se vyhneme,
 2. musíme-li do kamene narazit, narazíme zepředu (při nárazu bokem hrozí převrácení lodi),
 3. loď se zastaví a proud ji stočí k jedné straně a snese pod kámen - posádka lodi musí provést náklon směrem po proudu.

Splutí jezu:

 1. průvodce “záchranář” se přemístí pod jez, kde je připraven pomoci “cvaknuté” posádce,
 2. garant sjíždí jez jako první, nasměruje všechny lodě.

lode3

*** Pokud se loď “cvakne”:

 1. kormidelník zkontroluje, zda jsou uživatelé (posádka lodi) nad vodou a v pořádku a volá o pomoc další lodě, případně hledá uživatele (asi budou pod lodí),
 2. garant/garantem pověřený pracovník koordinuje záchrannou akci - přesun uživatelů na břeh, záchranu pádel a dalšího vybavení lodi, přesun lodě na břeh, vylití vody z lodě.

Nácvik přetočené kánoe:

 1. provádí pouze garant programu nebo garantem pověřený průvodce,
 2. garant vybírá bezpečné stanoviště pro nácvik = minimální proud, přiměřená hloubka,
 3. při nácviku spolupracují minimálně 3 průvodci,
 4. uživatel se učí přetočit na záda (obličejem k nebi) a plout s nohama po proudu + postavit se na nohy

lode4

Cíl:

Motivační trávení volného času. Prevence obtížně zvládnutelného chování.

Speciální rizika:

Úraz, tonutí, popálení od slunce, úžeh, úpal.

Pravidla a povinnosti:

Garant/jednorázově pověření pracovník poskytující program odpovídá za dodržování PP.