Obsah

Výtvarná hra a tvořivost

 

METODIKA TERAPEUTICKÉHO PROGRAMU

VÝTVARNÁ HRA A TVOŘIVOST

Kresba a malba na různé materiály, modelování z těsta, výroba obalů na produkty AP Mýdlárna, vytváření koláží z vystřihovaných obrázků.

Program vyšel z potřeby uživatelů služby smysluplně trávit volný čas. Program je propojen s AP Mýdlárna a AP Papírna - využíváme ruční papír k výrobě obalového materiálu na produkty AP Mýdlárna.

Dochází ke změně v chování, myšlení i emocích, které se pak manifestují společensky i individuálně přijatelným způsobem.

Cílová skupina:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní - počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Každý uživatel služby má možnosti se na základě projeveného přání do programu zapojit.

Do programu se aktivně nebo pasivně zapojují všichni uživatelé služby - o míře zapojení se uživatelé rozhodují dle aktuálních přání.

Vzhledem k tomu, že tvorba probíhá ve společných prostorách Majáku, umožňuje pasivní i aktivní účast všech uživatelů služby najednou.

 

Popis realizace:

Malba a kresba - možnosti, techniky:

  • kresba křídami na tabuli v obýváku
  • kresba/malba na papír
  • kresba/malba na dřevo, plátno, ruční papír
  • kresba/malba v plenéru
  • landart - klackem do sněhu, písku, hlíny, kamenem na kámen

Cíl:

Smysluplné trávení volného času. Prevence obtížně zvládnutelného chování. Relaxace a harmonizace za pomoci barev.

Speciální rizika:

Nejsou.

Pravidla a povinnosti:

Tvorba probíhá v přítomnosti průvodce. Průvodce garantuje dodržování bezpečnostních pravidel při manipulaci se všemi výtvarnými pomůckami.

Výroba a modelování ze slaného těsta - výrobní fáze:

  1. fáze - míchání a hnětení těsta,
  2. fáze - modelování, vykrajování, formičkování,
  3. fáze - sušení,
  4. fáze - barvení výrobků.

Cíl:

Smysluplné trávení volného času. Prevence obtížně zvládnutelného chování. Rozvíjení vlastní fantazie a realizace sebe sama za pomocí tvarů a barev.

Speciální rizika:

Popálení u sušení.

Pravidla a povinnosti:

Všechny výrobní fáze probíhají za přítomnosti průvodce. Průvodce garantuje dodržování bezpečnostních pravidel při manipulaci s troubou a ostatními nástroji.