Obsah

Animoterapie

METODIKA TERAPEUTICKÉHO PROGRAMU

ANIMOTERAPIE

 

Terapeutický kontakt se zvířaty. 

Garanti programu:

Josefa Kurfiřtová, Věra Kožená

FELINOTERAPIE

Felinoterapií rozumíme rehabilitační kontakt mezi člověkem a kočkou.

Felinoterapie využívá pozitivního působení kontaktu člověka s kočkou, poskytující motivační podněty k uzdravení, odpočinku či stabilizaci organismu.

Zvláštností koček je jejich nezávislé chování vázané na prostředí, nikoli na člověka. Díky tomu se uživatelé mohou naučit respektovat a tolerovat zvířata a následně i lidi a jejich pravidla.

Formy felinoterapie:

  • pouhá přítomnost kočky pozitivně působí při odbourávání pocitu samoty,
  • uživatelé mohou o kočku jen pečovat, člověk cítí za zvíře zodpovědnost a vytváří si tak pocit uznání a potřebnosti,
  • felinoterapie se využívá při léčbě úzkosti, neuróz, stresu, neklidu,
  • cílem terapie může být například korekce problémového chování, mírnění důsledků postižení formou přijímání sebe jako plnohodnotné bytosti, pozitivní ovlivnění sebevědomí a sebehodnocení postiženého, obnovení komunikace s okolím a vzbuzení zájmu o navazování kontaktů s okolním světem,
  • všeobecně známé jsou účinky při snižování krevního tlaku, podpůrná léčba psychosomatických potíží formou bezprostředního kontaktu a doteku.