Obsah

Muzikoterapie

 

METODIKA TERAPEUTICKÉHO PROGRAMU

MUZIKOTERAPIE

 

Program vyšel z potřeby uživatelů služby o smysluplném prožívání volného času.  V programu je využíváno rysu hudby jako přirozeného neverbálního komunikačního a emočního zprostředkovatele. Hlavní cílem programu je rozvoj vnitřního prožívání a práce s emocemi. Program je úzce propojen s TP Tanec a dále se některé prvky muzikoterapeutického programu využívají v TP Aromaterapie a TP Snoezelen. Touto kombinací je zesilován relaxační a terapeutický efekt programového působení.

Garanti programu:

Jiří Samek

Pro koho:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní – počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Každý uživatel služby má možnost se na základě projeveného přání do programu zapojit.

Do programu se aktivně nebo pasivně zapojují všichni uživatelé služby – o míře zapojení se uživatelé rozhodují dle aktuálních přání.

Vzhledem k tomu že tato aktivita probíhá ve společných prostorech Majáku, umožňuje pasivní i aktivní účast všech uživatelů služby najednou.

 

  1. Poslech živé hry na kytaru
  • hra na kytaru probíhá ve společenských prostorech na koberci
  • uživatelům jsou nabízeny relaxační vaky jako podpora uvolnění.
  • uživatelům jsou nabízeny hudební pomůcky a nástroje (terapeutický buben)
  • doba trvání hry 15 minut.
  1. Kombinovaný poslech hudby a promítání živých obrazů přírodních scenérií
  2. Kombinovaný poslech přirozených zvuků přírodypromítáním obrazu příslušných scenérií.

Cíl:

Smysluplné trávení volného času. Prevence obtížně zvládnutelného chování.

Relaxace a harmonizace prožívání.

 

Speciální rizika: /

Pravidla a povinnosti:

Aktivita probíhá v přítomnosti průvodce.

Průvodce garantuje dodržování bezpečnostních pravidel při manipulaci se všemi hudebními nástroji a pomůckami.