Obsah

Muzikoterapie

METODIKA TERAPEUTICKÉHO PROGRAMU

MUZIKOTERAPIE = hudba pozitivně ovlivňuje fyzická i duševní onemocnění

muzikoterapie

Nabídka programu muzikoterapie vychází z potřeby uživatelů služby trávit smysluplně volný čas a příjemně podpořit duševní stránku. Program má významný vliv psychickou kondici uživatelů služby DZR Maják. V popředí našeho zájmu stojí zpříjemnit čas uživatelů na domácnosti zpěvem nebo poslechem hudby.

Dochází ke změně v chování, myšlení i emocích, které se pak manifestují společensky i individuálně přijatelným způsobem.

Cílová skupina:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní - počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Nezbytným předpokladem realizace programu je individuální přizpůsobení formy a metody sportovní aktivity jedinci - dle jeho zájmu, aktuálního stavu a schopností.

Někteří uživatelé se tedy zapojují aktivně, jiný pasivně. Jednotlivých aktivit programu se tedy mohou zúčastnit všichni uživatelé DZR Maják v rozsahu, který je limitován zdravotně, personálně a technicky.

Cíl:

Smysluplné trávení volného času. Zlepšit náladu uživatelů poslechem nebo zpěvem hudby. Prevence obtížně zvládnutelného chování.

Speciální rizika:

Nejsou.

Pravidla a povinnosti:

Program probíhá za přítomnosti průvodce.