Obsah

Celoživotní vzdělávání pracovníků a rozvoj kvality sociálních služeb v Domově Maxov

Typ: ostatní

V Domově Maxov byl k 31.12.2012 ukončen projekt podpořený z operačního programu EU, Lidské zdroje a zaměstnanost, s názvem „Celoživotní vzdělávání pracovníků a rozvoj kvality sociálních služeb v Domově Maxov“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/66.00080.
Vzdělávání bylo určeno pro pracovníky a management Domova Maxov, který poskytuje sociální služby a jeho zřizovatelem je Hlavní město Praha. Rozpočet projektu činil 1.617.426,- Kč a byl realizován po dobu 19 měsíců od 1.6.2011 do 31.12.2012.
Ve výběrovém řízení na vzdělávací aktivity zvítězila vzdělávací agentura paní Merhautové, která zprostředkovala všechny vzdělávací kurzy. Ve výběrovém řízení na zajištění supervize zvítězilo o.s.Instand, který zastupovala paní ing.Milena Tomášková.


Zaměstnanci byli po dobu průběhu vzdělávání rozděleni do dvou podskupin ve složení:

  • vedoucí pracovníci sociálních služeb (10 osob), tzn. koordinátoři služeb Domova Maxov, vedoucí domácností a TOP management
  • pracovníci v sociálních službách (44 osob), tzn. zaměstnanci poskytující služby v přímé péči
  • 6 zaměstnanců bylo zapojeno v obou skupinách

 

Během celé realizace projektu bylo proškoleno 59 zaměstnanců a bylo jim vydáno celkem 270 akreditovaných osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky dle § 112 až 114 Zákona č. 108/2006 Sb.

Cíle projektu:

 1. zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb
 2. stabilizace vedoucích pracovníků sociálních služeb
 3. provedení analýzy standardů kvality sociálních služeb a sestavení plánu rozvoje sociálních služeb napříč všemi registrovanými službami v Domově Maxov

Tématická náplň konaných kurzů:


1) pro vedoucí pracovníky Domova Maxov

  • právní minimum
  • manažerské dovednosti
  • efektivní vyjednávání a řešení konfliktů
  • úvod do problematiky PR a fundraisingu

 

2) pro pracovníky v sociálních službách

  • alternativní komunikace
  • práce s klientem s rizikovým chováním
  • bazální stimulace, masážní a další techniky
  • sexualita u osob s mentálním postižením vzdělávání ve standardech kvality sociálních služeb
  • muzikoterapie
  • první pomoc
  • autismus

 

Supervize

Skupina zástupců jednotlivých služeb vytvořila v rámci supervizí na analýze vzdělávacích potřeb a rozvojovém plánu Domova Maxov.

V projektu byla využita řada inovačních prvků. Především se jednalo o zpracovaný a ucelený systém vzdělávání zaměstnanců, během něhož se pracovníci získali v určitém časovém horizontu odpovídající kvantum znalostí, zkušeností a postupů, jež nyní budou uplatňovat při výkonu svého povolání.

Tematickou náplní kurzů pro pracovníky v sociálních službách byl i kurz Bazální stimulace, za jehož úspěšné absolvování pracovníci získali Mezinárodní certifikát.

Erudovanými pracovníky byla objektivně zhodnocena úroveň naplňování standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a doporučen postup pro další zlepšení efektivity a hlavně kvality služeb. Všechny kurzy probíhaly ve školicím středisku Domova Maxov, které bude i nadále k dispozici pro další vzdělávací aktivity, především zaměstnancům Domova Maxov.

Finanční příspěvek z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost významně pomohl zvýšit kvalitu poskytovaných služeb napříč všemi organizačními složkami Domově. Domov Maxov má vytvořený rozvojový plán celé organizace na léta 2013-2017.

Tisková zpráva o ukončení projektu

Dnem 31.12.2012 byl ukončen projekt podpořený z operačního programu EU, Lidské zdroje a zaměstnanost, s názvem „Celoživotní vzdělávání pracovníků a rozvoj kvality sociálních služeb v Domově Maxov“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/66.00080.

Projekt probíhal pro pracovníky a management Domova Maxov od 1.6.2011 do 31.12.2012. Během jeho realizace bylo proškoleno 59 zaměstnanců, kteří získali 270 akreditovaných osvědčení. Pro realizaci projektových výstupů byla vybrána vzdělávací agentura paní Merhautové a supervizi zajišťovalo o.s.Instand.

Zaměstnanci se vzdělali v akreditovaných kurzech právního minima, manažerských dovedností, efektivní vyjednávání a řešení konfliktu, PR a fundraisingu, alternativní komunikace, práci s klientem s rizikovým chováním, bazální stimulaci, masážních a dalších technikách, sexualitě u osob s mentálním postižením, standardech kvality, muzikoterapii, první pomoci, problematice lidí s autismem a individuálním plánování. V kurzu Bazální stimulace získali absolventi Mezinárodní certifikát.

„Výstupem supervizí rámci projektu bylo vytvoření inovativních produktů: Analýza současného stavu kvality poskytovaných sociálních služeb v Domově Maxov a Plán rozvoje kvality sociálních služeb Domova Maxov na léta 2013-2017, které přispějí ke zvýšení kvality života uživatelů sociálních služeb v našem domově“, řekl Stanislav Petrovič, ředitel DM.

Ing. Stanislav Petrovič
manažer projektu


Vytvořeno: 8. 8. 2019
Poslední aktualizace: 8. 8. 2019 12:20
Autor: Správce Webu