Obsah

Domácnost Cesta

O naší domácnostilogo

Popis domácnostilogo

Domácnost Cesta sídlí na bývalé faře u kostela. Objekt je třípodlažní a částečně podsklepený. V domácnosti je šest pokojů, z toho tři jednolůžkové. Jeden pokoj v přízemí je bezbariérový.

K domácnosti patří i velká zahrada, kde mohou obyvatelé v létě trávit svůj volný čas, grilovat, opékat buřty nebo provozovat sportovní aktivity. Konají se zde pravidelně i společné akce Domova.

Na domácnosti Cesta poskytujeme dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením podporu a dopomoc v běžném životě, rozvoj samostatnosti a možnost sociálního začleňování. Důležitý je pro nás partnerský, individuální přístup a co možná nejmenší závislost obyvatele na službě.

Obyvatelé v rámci rozvoje samostatnosti nacvičují zejména péčí o sebe a své osobní věci, o domácnost a okolí domu.
Pravidelně jsou asistenty vzděláváni v dodržování společenských pravidel, podávání stížností a zvládání krizových situací.
Při komunikaci používáme doplňující prvky – fotografie, symboly a piktogramy.
Obyvatelé si ve spolupráci s asistentem plánují a zajišťují běžné nákupy, služby ve městě a další aktivity k naplnění svých potřeb.
Pravidelně se účastní společného vaření a pečení na domácnosti.

V současné době žije na domácnosti Cesta 9 mužů ve věku 50 – 71 let.
Nepřetržitou podporu a pomoc zajišťuje tým 8 asistentů

domovdomov

domovdomov

Aktivity obyvatellogo

Většina obyvatel domácnosti chodí pracovat do sociálně-terapeutických dílen Domova (STD).
Mohou dojíždět i do CDS v Jablonci nad Nisou.
Obyvatelům, kteří již mají zažité pracovní návyky, je ve spolupráci s STD a agenturou pro podporované zaměstnávání vyhledáváno pracovní uplatnění mimo Domov.
Obyvatelé domácnosti mají možnost navštěvovat bohoslužby v kapli a kostele, účastnit se společných hudebních, pohybových a společenských akcí nebo vzdělávání ve znakovém jazyce. Domácnost ve spolupráci s dalšími domácnostmi DOZP pravidelně organizuje akci „Kavárnička“ během níž obyvatelé nacvičují zacházení s financemi a objednávání a nakupování jídla a pití. Další pravidelné akce organizované domácností Cesta jsou „Hudební klub“ a „sobotní promítání filmů“ v jídelně Domova.
V plánu do dalších let je zařízení malé dílničky pro vyplnění volného času obyvatel na domácnosti smysluplnou prací a aktivizací.
Obyvatelé se mají možnost pravidelně účastnit aktivit mimo Domov – sportování v Jablonci nad Nisou v městské hale, plaveckého bazénu a turistických výletů. Účastní se výstav a trhů ve spolupráci s STD. Oblíbené jsou také kulturní a sportovní akce – zejména koncerty a hokejové zápasy.

domov

Kontaktlogo

Telefon: 481 350 405

Email: cesta@domovmaxov.eu