Obsah

Domácnost Cesta

O naší domácnosti

Popis domácnosti  logo                                                      

Domácnost Cesta sídlí na bývalé faře u kostela. Objekt je třípodlažní a částečně podsklepený. V domácnosti je šest pokojů, z toho tři jednolůžkové, dva dvoulůžkové a jeden třílůžkový. Jeden z jednolůžkových pokojů se nachází v přízemí budovy a díky tomu, že do budovy je možný přístup i výtahem, je tento pokoj bezbariérový.

Na domácnosti Cesta poskytujeme dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením podporu a dopomoc v běžném životě, rozvoj samostatnosti a možnost sociálního začleňování. Důležitý je pro nás partnerský, individuální přístup a co možná nejmenší závislost obyvatele na službě.

Obyvatelé v rámci rozvoje samostatnosti nacvičují zejména péčí o sebe a své osobní věci, o domácnost a okolí domu.

Pravidelně jsou asistenty vzděláváni v dodržování společenských pravidel, podávání stížností a zvládání krizových situací.

Při komunikaci používáme doplňující prvky – fotografie, symboly a piktogramy.

Obyvatelé si ve spolupráci s asistentem plánují a zajišťují běžné nákupy, služby ve městě a další aktivity k naplnění svých potřeb.

Pravidelně se účastní společného vaření a pečení na domácnosti.

V současné době žije na domácnosti Cesta 10 mužů ve věku 40 – 61 let.

Nepřetržitou podporu a pomoc zajišťuje tým 8 asistentů.

K domácnosti patří i velká zahrada, kde mohou obyvatelé v létě trávit svůj volný čas, grilovat, opékat buřty nebo provozovat sportovní aktivity. Konají se zde pravidelně i společné akce Domova.

cesta1cesta2

cesta3cesta4

Aktivity obyvatel

Většina obyvatel domácnosti chodí pracovat do sociálně-terapeutických dílen Domova (STD).

Mohou dojíždět i do CDS v Jablonci nad Nisou.

Obyvatelé domácnosti mají možnost navštěvovat bohoslužby v kapli a kostele, účastnit se společných hudebních, pohybových a společenských akcí nebo vzdělávání ve znakovém jazyce.

V rámci celého Domova je několik klubů a kroužků, které obyvatele mohou také pravidelně navštěvovat a to zejména Animoterapie, Kavárnička- zde si mohou nakoupit různé občerstvení a učí se tedy hospodařit se svými penězmi, pravidelné výpravy turistického oddílu procházka nebo různých pohybových klubů.

V plánu do dalších let je zařízení malé dílničky pro vyplnění volného času obyvatel na domácnosti smysluplnou prací a aktivizací.

Obyvatelé se mají možnost pravidelně účastnit aktivit mimo Domov – sportování v Jablonci nad Nisou v městské hale, plaveckého bazénu a turistických výletů. Účastní se výstav a trhů ve spolupráci s STD. Oblíbené jsou také kulturní a sportovní akce – zejména koncerty a hokejové zápasy.

cesta5cesta6

cesta7cesta8

Kontaktlogo

Telefon: 481 350 405

Email: cesta@domovmaxov.eu