Obsah

Otužování

METODIKA TERAPEUTICKÉHO PROGRAMU

Program zahrnuje pobyt v přírodě, posílení imunitného a práce s výzvami.

Cílová skupina:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní - počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Každý uživatel služby má možnost se na základě projeveného přání do programu zapojit.

Do programu se spontánně aktivně i pasivně zapojují všichni uživatelé služby - o míře zapojení se uživatelé rozhodují dle aktuálních přání.

Popsaný postup platí pro zimní podmínky, v teplých měsících je možné pravidla zmírnit. Při teplotách pod 0°C by délka programu neměla přesáhnout 20 minut.

Povinná výbava každého otužilce je (s přípravou pomáhá a kontroluje průvodce):

 • ručník,
 • teplé suché ponožky,
 • spodky,
 • rukavice,
 • čepice,
 • teplý nápoj,
 • karimatka.

otuyovani

Popis realizace:

 • Program poskytují minimálně 2 pracovníci.
 • Průvodce usiluje o poskytnutí programu v co nejkratším čase.
 • Skupina se rozdělí na polovinu.
 • Nejméně jeden průvodce se připraví na vstup do vody (zuje si boty a vyhrne si kalhoty).
 • Průvodce pomáhají uživatelům se svlékáním s cílem maximálně urychlit přípravu. Oblečení skládají (průvodci + uživatelé) na zimní bundy otužovaných. Při svlékání dolní části těla a zouvání uživatelé sedí na karimatce, nohy mají na batohu (aby nestáli na sněhu). Svlečení uživatelé se s pomocí průvodce přesunou do vody, kde si sednout a vstávají dle aktuálních přání a možností do maximální délky ponoru 2 minut. Se sušením i oblékáním uživatelům pomáhá průvodce - zejména se sušením mezi prsty na nohou a zadní části těla.
 • Po oblečení průvodce uživatelům nabízí kalíšek teplého čaje z termosky.
 • Pracovníci uklidí výbavu k otužování.