Obsah

Sport

METODIKA AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU

SPORT

sport1sport2
 

Nabídka TV - SPORT vychází z potřeby uživatelů služby aktivně trávit volný čas. Program má významný vliv na psychickou a fyzickou kondici uživatelů služby DZR Maják. V popředí našeho zájmu stojí psychomotorika a její terapie. Terapie pohybem a pohybovými aktivitami vede k poznání vlastního těla, okolního světa i k prožitkům z pohybových činností, příznivě tak ovlivňuje psychický i fyzický stav jedince.

Dochází ke změně v chování, myšlení i emocích, které se pak manifestují společensky i individuálně přijatelným způsobem.

Pro koho:

Každý měsíc vedoucí služby sestavuje harmonogram programových dní - počet dní závisí na provozních možnostech domácnosti v aktuálním měsíci.

Nezbytným předpokladem realizace programu je individuální přizpůsobení formy a metody sportovní aktivity jedinci - dle jeho zájmu, aktuálního stavu a schopností.

Někteří uživatelé se tedy zapojují aktivně, jiný pasivně. Jednotlivých aktivit programu se tedy mohou zúčastnit všichni uživatelé DZR Maják v rozsahu, který je limitován zdravotně, personálně, logisticky, technicky, financemi uživatelů.

Tělocvična

 1. počáteční zahřátí během okolo celé tělocvičny,
 2. cvičení na žíněnce: protažení,
 3. cvičení na žíněnce: sedy-lehy, kliky, sklapovačky,
 4. překážková dráha - pomůcky: lavičky, žíněnky, žebřiny, trampolína, švédská bedna,
 5. házení na koš,
 6. vybíjená,
 7. na závěr fotbal nebo florbal.

Cíl:

Smysluplné trávení volného času. Prevence obtížně zvládnutelného chování.

Speciální rizika:

Úraz. Průvodci jsou školeni v poskytování první pomoci.

Pravidla a povinnosti:

Program probíhá za přítomnosti průvodce.

Cyklistika

 1. nácvik stability, brzdění, zatáčení na parkovišti u kostela v Horním Maxově,
 2. osvojování pravidel silničního provozu,
 3. nácvik jízdy po pravém kraji silnice v úseku kostel - parkoviště, kde je minimální provoz (cca 200m)
 4. nácvik souvislejší jízdy po silnici v úseku kostel - penzion Severák (cca 3km), kde je minimální provoz
 5. cyklovýlet po cyklotrasách bez aut
 6. cyklovýlet po běžných komunikacích.

Cíl:

Smysluplné trávení volného času. Prevence obtížně zvládnutelného chování.

Speciální rizika:

Úraz, nehoda. Průvodci jsou školeni v poskytování první pomoci.

Pravidla a povinnosti:

Program probíhá za přítomnosti průvodců v poměru 1:1 při pohybu na pozemních komunikacích. Průvodce garantuje používání ochranných pomůcek - přilba, brýle, rukavice.

Cvičení v domácnosti

 1. box,
 2. hry s relaxačními vaky,
 3. souboje s pěnovými tyčemi,

Cíl:

Ventilace nahromaděného napětí.

Speciální rizika:

Úraz. Průvodci jsou školeni v první pomoci.

Pravidla a povinnosti:

Program probíhá za přítomnosti průvodce, který garantuje dodržování pravidel fair play. Při boxu jsou účastníci klání povinni používat ochranné helmy a boxovací rukavice.

 

Házení na basketbalový koš na zahradě DZR Maják

Cíl:

Smysluplné trávení volného času. Prevence obtížně zvládnutelného chování.

Speciální rizika:

Úraz, pád.

Průvodci jsou školeni v první pomoci.

Pravidla a povinnosti:

Program probíhá za přítomnosti průvodce, který garantuje dodržování a bezpečné používání basketbalové desky, koše a míče.

 

Běžky

Pomůcky: běžky, hůlky, běžecké boty.

Postup výcviku:

 1. seznámení a manipulace s lyžařským vybavením (nošení lyží a holí, držení holí, připínání a odepínání lyží),
 2. postoje a pohyby na lyžích na místě,
 3. pády a vstávání,
 4. obraty (na rovině, na svahu, opakovanými přívraty a odvraty, přednožením, zanožením, výskokem),
 5. pohyby na lyžích (na rovině, na svahu),
 6. výstupy (“stromeček”),
 7. sjíždění (po spádnici, šikmo svahem, po jedné a obou lyžích),
 8. brzdění (jednostranným a oboustranným přívratem, sesouváním),
 9. zastavení vzpříčením z pluhu,
 10. odšlapování (za sjezdu šikmo a ze sjezdu po spádnici),
 11. bruslení (bez odpichu holemi),
 12. oblouky v pluhu,
 13. přejíždění terénních nerovností a terénní skok.

Cíl:

Smysluplné trávení volného času. Prevence obtížně zvládnutelného chování.

Speciální rizika:

Omrzliny, prochladnutí, úraz. Průvodci jsou školeni v poskytování první pomoci.

Pravidla a povinnosti:

Průvodce je povinen zohlednit náročnost výcviku s ohledem na počasí a fyzický stav uživatele.

sport3